logo
Uroboros LARP

O bozích:


(bohové končí na -go, bohyně na -arlia, často zkracované na -ar. Výjimkou jest Cemendrielis, která je ženou a Kohnaarg, Telconar, Herlin, Erilion a Miell, kteří jsou muži)

Latargo – Válka a vítězství
Silisarlia – Láska a krása
Eginarlia – Lov
Kohnaarg - Smrt a podsvětí
Vetargo – Temnota a stín, strach
Ihinarlia – Vítr, počasí a vzduch
Dinisarlia - Noc a tma
Loisargo – Světlo a den
Dreargo – Led a mráz
Crinarlia - Radovánky
Clesarlia – Sny a iluze
Ebonarlia – utrpení a bolest
Hinarlia - Umění, talent, úspěch
Telusar - Spravedlnost, moudrost, bohatství
Miell – Fauna, Flóra, země, hory + vše ostatní
Telconar - Voda a štěstí, zdraví
Lorenarlia - Oheň a přátelství
Gilargo – hrdinové a cesty, dobrodružství
Erisarlia - Pomsta
Alilarlia - Mír
Cemendrielis – Plodnost a rodina
Ghalisen - Šprým a podvod
Herlin - Nenávist, zloba a ambice
Erilion - Smutek, smrt a nadhled

Strom bohů