logo
Uroboros LARP

O Orsetské říši:


Nikdo neví jak Orsetové vznikli. Oficiálně se jejich stvoření připisuje bohyni Telusar, ale častý je i názor, že je vytvořil některý z mladších, pozdějších bohů. Dodnes je velikou záhadou, proč mají tyto malé stvoření připomínající medvídky, tak hustou a teplou srst, když se vyskytovali v oblasti velmi teplého podnebí. Jejich říše se rozkládala v rozsáhlém údolí, téměř zaplněným členitým jezerem. Na jeho březích vznikla Orsetská říše. Toto jezero bylo napájeno velikým množstvím řek, stékajících po svazích hraničních hor, poddávajících se podnebnému cyklu záplav a období sucha. Kolem léta jezero ztrácelo až polovinu svých vod a jeho rozlehlý centrální ostrov se pravidelně propojoval s pevninou. Během zimy přišly naopak záplavy, které odnášely úrodnou půdu z kráteru dál řekou Orsamicou, někam na východ. Tomuto období říkají vědci Období Izolace. (20. věk)

Časem, snad kvůli přelidnění, nebo ztrátě výnosů z odplavovaných polí, se Orsetové rozhodli expandovat na východ. Vše nasvědčuje faktu, že z nějakého důvodu byli Orsetové minimálně jednou ušetřeni událostí rudého úplňku. Když tedy vyrazili na východ, měli před tamními obyvateli neskutečný technologický i duchovní náskok. Zakládali města, království a šířili svou víru. Tomuto období říkají vědci Období první expanze. (21. věk)

To byl počátek velikých změn. Následující rudý úplněk způsobil rozsáhlé geologické změny a s nimi i změny proudění vzduchu nad Centrální Mellorií. Cyklus období sucha a období záplav ustal. Nad Orsetskou oblast se již nedostávala potřebná vzdušná vlhkost a poušť začala dominovat regionu. Z tohoto období jsou nalezeny pozůstatky modlitebních artefaktů, které vyobrazují magickou sféru, jako odznak moci a schopnosti Orsetů přežít navzdory místním bohům. Tomuto období říkají vědci Období Sféry. (22. věk – první polovina)

Zde informace opět chybí, ale od tohoto momentu záznamy tvrdí, že Orsetská řeka Orsamica je opět živá, její pramen plní jezero a pak vytéká směrem na východ, do východních panství Orsetů. Zde jsou první zmínky o lidských a trpasličích osídlení. Proběhlo několik válek, které měly na straně Orsetů spíše charakter lovu a víkendové zábavy. Orsetská říše byla stará již deset tisíc let a byla na vrcholu svých sil. Je to první období, kde probíhal obchod mezi Orsety a lidmi. Dochovalo se tak několik děl, popisujících jejich víru. Z tohoto období pochází i první záznamy o městě Eskalun. Orsetové měli vlastní podsvětí i vlastní božstvo, povstávající z nich samotných. Uctívali intelekt a nezávislost, vládli silnou magií, kterou podle některých zdrojů dokázali ovládat i samotné bohy. Tomuto období se říká Období Prosperity (konec 22. věku)

Zde opět chybí informace. Z nějakého důvodu přestala téct řeka Orsamica. Teorií je spoustu, avšak žádná z nich nemá potřebné argumenty, neboť není jasné, jak začala řeka opět fungovat původně, po katastrofických událostech na konci období první expanze. Jedna z teorií říká, že šlo o obchod s bohy. Kdy se Mocní Orsetové dohodli s bohy na určitém teritoriálním dělení světa. Toto teritorium Orsetové porušili a řeka jim byla odebrána. Jiná teorie hovoří o vnitřním boji mezi Orsety, jejichž výsledkem bylo zničení artefaktu, produkujícím vodu. Další šílená teorie říká, že Orsetové se vyvinuli do takové úrovně, že opustili tento hmotný svět a řeku si vzali s sebou. Dá se setkat i s informací, že porobené národy Střední Mellorie ukradli artefakt zodpovědný za vytváření řeky. Faktem zůstává, že zmínka o řece Orsamice byla kněžími Telconarga pečlivě vymazaná ze všech archivů a mimo Orsetské artefakty o ní není ani zmínka. Konec Orsamicy znamenal velmi rychlý konec říše. Orsetská města byla velmi rychle opuštěna a velká část z jejich obyvatel pomřela hladem. Ti, kterým se podařilo dosáhnout východu, nebo zde již před vyschnutím Orsamicy žili, se promísili s místním obyvatelstvem. Svou vlastní velikou říši již nikdy nezaložili. (začátek 23. věku – Období úpadku)

S příchodem rudého úplňku mezi 23. a současným, 24. věkem byla vymazána drtivá většina všech technologií a znalostí Orsetů. Většina obyvatel Orsetské říše byla vyvražděna v náboženských válkách. Tento rudý úplněk byl navíc jedním z těch silnějších, kdy se opět lehce změnila i geografie celé planety. Orsteská říše tak zůstala zapomenutá v poušti nadobro. Než se lidstvo vzpamatovalo z událostí rudého úplňku, přežívala z Orsettů jen hrstka zdegenerovaných stvoření, sloužící jako učitelé-otroci nebo jako odznak majetnosti a velikosti panovníka. Poslední Orest byl spatřen živý roku 2800 našeho věku.