logo
Uroboros LARP

Příběh 2020:


Konec starého věku

Přichází konec roku 4999. Kdysi malá pevnost Ardenis roste jako z vody. Aby taky ne, když byla před necelým rokem prohlášena za svaté město všech církví. Do nově vznikajícího města, pojmenované po původní pevnosti, se sjíždějí učenci z celého světa, aby budovali chrámy, diskutovali o víře, či snad jen oslavovali boží přízeň.

Město je stavěno na magickém nexu, vzácné anomálii, kde podzemní magické vlnění proniká do reálného prostoru. A přesně do tohoto místa je vsazen teleportační portál, laskavě zapůjčen Mrellskou říší. Během pár měsíců provozu, byla objevena rozsáhlá magická sféra protkaná energetickými tunely, spojující různé místa po celé planetě. Do města tak míří skupinky dobrodruhů a ziskuchtivých prospektorů, toužící objevit tajemství podivných magických cest. Někdo tvrdí, že jsou darem od samotných bohů, výměnou za usmíření mezi světskou mocí a církvemi.

Usmíření možná ukojilo bohy, ale rozhodně nenasytilo jejich věrné. Na mapě Střední Mellorie se dávají do pohybu armády a schyluje se k poslednímu střetu, mezi jednotlivými frakcemi, který rozhodne o uspořádání světa v novém věku.

Nové město Ardenis, připravující se na oslavy příchodu nového roku 5000 a s ním i na příchod nového věku, tak hostí delegace z celé Mellorie, s nadějí, že pod záštitou neutrálního města vyřeší své spory a konflikty, ať už diplomacií, nebo válkou.